KRUMSÍNSKO-ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM BODOVÁNÍ

Hráči, kteří odehrají všechny bodovné turnaje V ROCE, obdrží na závěrečném vyhlášení výsledků odměnu.

CENY A ODMĚNY NA VŠECH TURNAJÍCH A AKCÍCH BUDOU PŘEDÁNY JEN HRÁČŮM A ÚČASTNÍKŮM PŘÍTOMNÝM NA PŘEDÁVÁNÍ.

 

NA HODOVÉM TURNAJI 2019 BYL K PŘÍLEŽITOSTI SVÉHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA JMENOVÁN

VRCHNÍM INSPEKTOREM VŠECH TURNAJŮ FRANIŠEK KRPEC

 • Termíny turnajů jsou vyhlášeny před konáním prvního turnaje (někdy) a zveřejněny na webu. www.petanque.name
 • Hrají dvojice. Ve výjimečných případech, když je lichý hráč, nebo přátelé chtějí hrát spolu, mohou hrát i trojice.
 • Hraje se podle mezinárodních pravidel petanque s drobnými místními úpravami (oděv, obuv, kouření při hře, chyby začátečníků a pod) . Rozsah úprav a jejich aplikaci v jednotlivých turnajích stanoví pořadatel až při řešení konkrétního případu. Hráči mají pouze poradní hlas. Proti rozhodnutí pořadatele není odvolání.
 • Drobné roztržky (měření a pod.) řeší hlavní rozhodčí, který je určen při zahájení každého turnaje.
 • Rozhodnutí rozhodčího při měření sporných koulí je konečné.
 • Hraje se do 11 bodů krumsínsko - švýcarským systémem.
 • Losování do prvního kola probíhá pomocí losovacího automatu LBM (lottery ball machine).
 • Další kola:
 • - jsou automaticky nalosována pomocí PUC (petanque universal calculator). To znamená, že pořadí po každém ukončeném kole určuje dvojice do dalšího kola. Hraje tedy  první umístěný s druhým, třetí se čtvrtým atd. Jako pomůcka múže sloužit, že vždy hraje lichý (první) se sudým (druhý).
 • - nebo je turnaj zapisován pomocí nejnovější turnajové metody, pomocí magnetické tabule a štítků. Potom je rozlosování podle průběžného pořadí, podobně jako v předešlém případě, ale ručně bez pomocí elektroniky. Při shodě bodů a skóre posunuje hráče vyšší startovní číslo nahoru. Pouze pořadí po posledním kole se stanoví podle níže popsaných pravidel.
 • Volbu systému v jednotlivých turnajích určí pořadatel.
 • Stává se, že jednotlivá družstva spolu hrají opakovaně. Tento problém se v tomto systému neřeší. Kdo nechce hrát opakovaně se stejným týmem se musí snažit a neprohrát. V tom případě je pravděpodobnost, že se opakovaně potkáte asi 1 : 3 000 000.(ale už se to stalo)
 • Je-li počet družstev 16 nebo 32 nebo 64, může se hrát podle speciálního krumsínského pavouka. (special game spider)
 • V případě lichého počtu družstev má poslední vylosovaný "sluníčko". To znamená jeden bod jako výhru a skóre +5.
 • Vyhodnocení: rozhoduje 1. počet bodů, 2.skóre,
 • Při rovnosti bodů i skóre o první místo rozhodne ZKRÁCENÉ FINÁLE - jeden nához všichni všemi koulemi
 • Při rovnosti více jak dvou hraje každý s každým, všichni, všemi koulemi, jeden nához. Rozhoduje skóre. V případě shody se pokračuje až do rozhodnutí. Každé kolo se počítá samostatně (nesčítají se). Pokračují vždy jen ti co měli shodu.
 • Při rovnosti bodů i skóre o druhé a třetí nebo o třetí a čtvrté místo rozhodne jeden nához jeden hráč třemi koulemi. Při rovnosti více jak dvou hraje každý s každým jeden nához, jeden hráč, třemi koulemi. V případě shody se pokračuje až do rozhodnutí. Každé kolo se počítá samostatně (nesčítají se). Pokračují vždy jen ti co měli shodu.
 • Při rovnosti bodů od čtvrtého místa dále, rozhoduje nához jeden hráč jedna koule a nebo los. Hráči se dohodnou a nebo určí pořadatel.
 • Body do žebříčku se počítají podle počtu družstev v jednotlivých turnajích. To znamená, že při počtu 25 družstev se připisuje za první místo 25, za druhé 24 za třetí 23 atd ... bodů a za poslední 1 bod.
 • Při shodě bodů o první druhé nebo třetí místo na konci roku při stejném počtu odehraných turnajů, sehrají jednotlivci vzájemný zápas do 13 bodů. Čas a místo určí pořadatel. V případě shody se pokračuje až do rozhodnutí. Každé kolo se počítá samostatně (nesčítají se).
 •  Dojde-li na konci roku ke shodě bodů na prvním až desátém místě při rozdílném počtu odehraných turnajů, připisuje se hráči, který má méně odehraných turnajů 0,5 bodu. Dojde-li i potom ke shodě rozhodne jeden nához třemi koulemi.
 • Zrušení, předčasné ukončení nebo přerušení turnaje z důvodu zásahu vyšší moci (počasí, zemětřesení, pád letadla nebo UFO na hrací plochu, náhlá změna termínu HC a pod.) je výhradně v pravomoci pořadatele.
 • VRCHNÍ INSPEKTOR VŠECH TURNAJŮ ČEPEK - průběžně kontroluje a dohlíží na zapisování výsledků do tabulky. Upozorňuje pořadatele na nedostatky a nepravosti při zapisování a sčítání výsledků, zvláště pak při určování pořadí v turnaji. Je naprosto neúplatný a neovlivnitelný. Konečné rozhodnutí pořadetele však změnit nemůže.
 •  

Každá dvojice, přihlášená na internetu, bude při zahájení turnaje zařazena

 do losování o poukázku na konzumaci za 200,- Kč

 v Občerstvení na hřišti. 

Ukončení přihlašování je v den konání turnaje v 10 hodin.

Hráči kteří se zde nepřihlásí tak mohou učinit až na místě, 

ale do losování o poukázku už zařazeni nebudou.

Hráči (stačí jeden z týmu) se před zahájením turnaje (13.30 - 14 hod.) 

musí osobně přihlásit u pořadatele a počkat až bude proveden zápis.

 

Dole ve formuláři je možno napsat připomínky.

Anonymy a  blbý kecy ihned mažu.

K.

www.petanque.name

Petanque - jak se hraje a stručná pravidla.

Diskusní téma: SYSTÉM A BODOVÁNÍ ČEPEK

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek