LUKÁŠŮV POHÁR 2017

pořadí jméno hráče
1 Kobza Ladislav
1 Pánek Miloslav
2 Pořízka Zbyšek
2 Soldán Michal
3 Kotyza Pavel
3 Vlček Lukáš
4 Jelínková Eva
4 Pořízka Adam
5 Blahová Jitka
5 Janečková Marta
6 Janeček Robert ml.
6 Motl Bohuslav
7 Krpcová Jana
7 Krpec Miroslav st.
8 Konšel Robin
8 Krpec František
9 Karásková Františka
9 Navrátil Petr
10 Losík Ivo
10 Losíková Marie
11 Drmola Lukáš
11 Drmolová Petra
12 Košková Petra
12 Kotyzová Magda
13 Drmola Michal
13 Drmola Miroslav
14 Dočkalová Alena
14 Drmolová Renata
15 amatér Karel
15 Polák Miloš
16 Chupáň Marek
16 Karásek Jiří
17 Melichárek Max
17 Spurný Davidek
18 Karásek František
18 Karásek Toník
19 Úlehla Václav
19 Csáková Veronika
20 Blaha Vojta
20 Dočkal Václav st.