Mozartovy koule 2016 - vítězové

14.08.2016 10:13

V krásném prostředí Korunní pevnůstky v Olomouci se odehrál turnaj trojic v petanque.

První místo obsadili Jana Konečná, Jan Michálek a Vašek Valík.

Na druhém Krumsínská trojice Jana a Mirek Krpcovi s Fanou Kaplánkem.

Na třetím Radek a Martin Skopalovi s Jiřím Voňkou.